Chine

image

Nombre d'espèces : 1415. Espèces endémiques : 463
Espèces terrestres : 757. Espèces épiphytes : 662. Espèces lithophytes : 116

Liste des provinces (nombre d'espèces entre parenthèses) : Anhui (48), Beijing (1), Fujian (126), Gansu (83), Guangdong (159), Guangxi (245), Guizhou (212), Hainan (208), Hebei (29), Heilongjiang (24), Henan (36), Hubei (98), Hunan (98), Jiangsu (19), Jiangxi (71), Jilin (31), Liaoning (28), Nei Mongol (26), Ningxia (7), Qinghai (30), Shaanxi (62), Shandong (14), Shanghai (1), Shanxi (26), Sichuan (303), Tianjin (1), Xinjiang (15), Yunnan (958), Zhejiang (75).

Floraisons mois par mois, toutes espèces :

--------------- janvier 146
----------------- février 166
--------------------------- mars 260
-------------------------------------- avril 361
----------------------------------------------- mai 451
------------------------------------------------- juin 467
-------------------------------------------------- juillet 473
------------------------------------------- août 414
------------------------------- septembre 294
--------------------------- octobre 263
---------------------- novembre 217
------------------- décembre 181

Floraisons mois par mois, espèces épiphytes :

---------------- janvier 86
------------------ février 96
------------------------------- mars 162
-------------------------------------------- avril 226
-------------------------------------------------- mai 255
---------------------------------------- juin 206
------------------------------ juillet 156
--------------------------- août 139
------------------------- septembre 131
------------------------------ octobre 153
-------------------------- novembre 136
-------------------- décembre 104

Floraisons mois par mois, espèces terrestres :

--------- janvier 59
----------- février 74
--------------- mars 101
--------------------- avril 137
------------------------------ mai 199
----------------------------------------- juin 264
-------------------------------------------------- juillet 321
-------------------------------------------- août 284
-------------------------- septembre 173
------------------ octobre 116
------------- novembre 84
------------ décembre 79

Floraisons mois par mois, espèces endémiques :

---- janvier 8
---- février 9
-------- mars 17
------------------ avril 35
------------------------------------- mai 72
------------------------------------------- juin 85
-------------------------------------------------- juillet 97
-------------------------------------------- août 86
---------------------- septembre 43
------------------ octobre 35
------------ novembre 24
------ décembre 13

Liste des espèces :